Energia (3 fazy)

kWh + + + + + + + +
kVAh + + + + + +
Total kvarh + + + + + +
kvarh (indukc) + + + + + +
kvarh (pojemn) + + + + + +
Export kWh +
Export kVAh +
Export kvarh
Import kvarh

Parametry przeliczane (3 fazy)

kW uśredn
kVA uśredn
kvar uśredn
kW max. z uśr.
kVA max. z uśr.
kvar max. z uśr.
kW w okresie t + +
kVA w okresie t + +
kW  max. / okres + +
kVA max. / okres + +

Wartość chwilowa (3 fazy)

kW + + + + + + + +
kVA + + + + + +
kvar + + + + + +
PF + + + + + + +
Częstotliwość + + + + + + +
Napięcie średnie + + + +
Prąd średni
Prąd Suma + + + +
Prąd w p. neutral
Zegar RTC + +

Parametry przeliczane (każda faza)

Prąd
Prąd max.
Napięcie
Napięcie max.

Wartość chwilowa (każda faza)

Prąd + + + +
Prąd max.
Napięcie L-N + + + +
Napięcie L-L + + + +
U max L-N
PF + + + + + + + +
kW + + + + + + + +
kVA
kvar
% THD U & I

Wyjścia

Pojedynczy Imp
Podwójny Imp.
Imp lub Alarm + + + + + + + +
RS485

Opcje

Wy analog. x2 + + + + + + + +
Wy analog. x4
RS232 + + + + + + +
RS422/485 + + + + + + +
RS485