Energia (3 fazy)

kWh + + + + + + + +
kVAh + +
Total kvarh + + + + + + +
kvarh (indukc) + + +
kvarh (pojemn) + + +
Export kWh + + + +
Export kVAh
Export kvarh + + + +
Import kvarh + + + +

Parametry przeliczane (3 fazy)

kW uśredn + + + +
kVA uśredn +
kvar uśredn +
kW max. z uśr. + + + +
kVA max. z uśr. +
kvar max. z uśr.
kW w okresie t
kVA w okresie t
kW  max. / okres
kVA max. / okres

Wartość chwilowa (3 fazy)

kW + + + + + + + + +
kVA + + + + +
kvar + + + + + +
PF + + + + + + + + +
Częstotliwość + + + + + + + + +
Napięcie średnie
Prąd średni
Prąd Suma
Prąd w p. neutral + + +
Zegar RTC

Parametry przeliczane (każda faza)

Prąd + + + + + +
Prąd max. + + + + + +
Napięcie + + + + +
Napięcie max. + + + + +

Wartość chwilowa (każda faza)

Prąd + + + + + + + + +
Prąd max. + + +
Napięcie L-N + + + + + + + + +
Napięcie L-L + + + + + + + + +
U max L-N + + +
PF + + + + + + + + +
kW + + + + + + + + +
kVA + + + +
kvar + + + + +
% THD U & I +

Wyjścia

Pojedynczy Imp +
Podwójny Imp. + + + + + + +
Imp lub Alarm
RS485

Opcje

Wy analog. x2
Wy analog. x4 + + + + + + + + +
RS232
RS422/485 + + + + + + + + +
RS485